Οι Υπηρεσίες μας:

 
 

 
 
 
 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

 
Στο τμήμα της λογοθεραπείας αντιμετωπίζονται περιστατικά τα οποία παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, διαταραχή λόγου, διαταραχή στην ομιλία και δυσκολίες στην επικοινωνία, είτε ως πρωτογενείς διαταραχές, είτε ως σύμπτωμα μιας γενικότερης παθολογίας όπως τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, τα σύνδρομα και τη νοητική υστέρηση. Για την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων, χρησιμοποιούνται σύγχρονα μέσα, όπως το I-pad ή/και tablet και παιδαγωγικό υλικό το οποίο ανανεώνουμε διαρκώς.
 
 
 
 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

 
Το τμήμα της εργοθεραπείας, ειδικά σχεδιασμένο με εξοπλισμό βάσει των αρχών της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά τα οποία παρουσιάζουν διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας, γραφοκινητική ανωριμότητα, ψυχοκινητική καθυστέρηση, ΔΕΠ-Υ και δυσκολίες οργάνωσης.
Η αίθουσα εργοθεραπείας διαθέτει εκπαιδευτικό τοίχο αναρρίχησης, μπάρες τοίχου, κούνιες, τραμπολίνο και πλούσιο ειδικό υλικό.
 
 
 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

 
Στο τμήμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης εντάσσονται παιδιά σχολικής ηλικίας τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες στον γραπτό λόγο ως αποτέλεσμα Ειδικών ή Γενικών μαθησιακών δυσκολιών.
Υπηρεσίες ειδικής αγωγής παρέχονται και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας τα οποία δέχονται πρώιμη παρέμβαση.
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

 

 
Στο Stepping Stone παρέχονται ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής οι οποίες απευθύνονται σε γονείς με παιδιά όλων των ηλικιών και οι οποίοι χρειάζονται υποστήριξη για να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις. Οι συνεδρίες συντονίζονται απο παιδοψυχολόγο σύμφωνα με τις ανάγκες τις κάθε οικογένειας και έχουν υποστηρικτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η θεματολογία των συνεδριών μπορεί να αφορά συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια ή μπορεί να αφορά γενική συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα καθημερινότητας όπως βάζοντας όρια στα παιδιά, η διαχείριση συναισθημάτων μέσα στην οικογένεια, η επικοινωνία στην οικογένεια, η επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν στα περιβάλλοντα του παιδιού κά.
 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 

 
 
 
 
 
Οι ομάδες συναντιούνται σε εβδομαδιαία βάση και χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και τις δυσκολίες τους. Συντονίζονται από έμπειρη παιδοψυχολόγο και καλύπτεται ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στις κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες παιχνιδιού και επικοινωνίας και δεξιότητες αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης.
 
 
 
 
 
 
 

εκπαιδευτικεσ υπηρεσιεσ

 

 
Οι δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζει ένα παιδί στο εκπαιδευτικό πλαίσιο ποικίλλουν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε παιδιού, το κέντρο ειδικών θεραπειών STEPPING STONE παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εκπαιδευτικά πλαίσια, εφαρμόζοντας εξατομικευμένα προγράμματα σε συνεργασία με τις ειδικότητες του κάθε πλαισίου.
Στον σχολικό χώρο παρέχει μερική παράλληλη στήριξη, εκπαίδευση και εφαρμογή συστημάτων οπτικής υποστήριξης/ενίσχυσης και εναλλακτικής επικοινωνίας. Συνεργάζεται στενά με εκπαιδευτικούς για παιδιά προσχολικής ηλικίας με δυσκολίες στο λόγο και στην επικοινωνία και υποστηρίζει τη δημιουργία και χρήση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού για την καλύτερη αντιμετώπιση των δυσκολιών. Ενημερώνει συχνά υπεύθυνους εκπαιδευτικούς για τα θεραπευτικά προγράμματα και επιδιώκει επικοδομητική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους.
Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά και οι οικογένειές τους στον οικείο χώρο, το κέντρο ειδικών θεραπειών Stepping Stone παρέχει κατ’ οίκον υπηρεσίες οργάνωσης, οι οποίες αφορούν στη χρήση οπτικού συστήματος, εφαρμογής εναλλακτικών προγραμμάτων, οργάνωση χώρου και χρόνου μελέτης και χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών.
 
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

 

 
Η εξέταση σχολικής ετοιμότητας απευθύνεται σε παιδιά νηπιακής ηλικίας τα οποία πρόκειται να ενταχθούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Stepping Stone χορηγείται η δομικασία σχολικής ετοιμότητας Αθηνά σε παιδιά τα οποία έχουν κλείσει τα 5 έτη, έχουν διαγνωσμένες δυσκολίες ή υποψία δυσκολιών και έχει σκοπό την ανίχνευση πιθανών δυσκολιών στη σχολική ετοιμότητα.
 
 
 
 
 
 
Στο κέντρο λογοθεραπείας & ειδικών θεραπειών Stepping Stone στην Αθήνα σημασία έχει η ποιότητα των υπηρεσιών μας και εστιάζουμε σε περιστατικά τα οποία παρουσιάζουν:

  • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
  • Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας
  • Διαταραχή/Καθυστέρηση Λόγου
  • Δυσκολία στην κίνηση
  • Διαταραχή Συμπεριφοράς
  • Νοητική Υστέρηση
  • Σύνδρομα