Οι Υπηρεσίες μας:

 
 

 
 
 
 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

 
Το τμήμα στελεχώνεται από έμπειρους λογοθεραπευτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος και παρέχεται η δυνατότητα πλήρους αξιολόγησης διαταραχών λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας. Ο σχεδιασμός του εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης γίνεται μέσα από την παρατήρηση, τη συλλογή πληροφοριών από διάφορα περιβάλλοντα (σπίτι, σχολείο) και τη χορήγηση σταθμισμένων και άτυπων δοκιμασιών.
Στο τμήμα προσέρχονται παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας τα οποία παρουσιάζουν:
 • καθυστέρηση στην έναρξη του λόγου
 • φωνολογική διαταραχή
 • διαταραχή της επικοινωνίας
 • λεκτική απραξία
 • ειδική γλωσσική διαταραχή
 
 
 
 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

 
Το τμήμα Εργοθεραπείας στελεχώνεται από έμπειρους θεραπευτές με συνεχή επιμόρφωση, άδεια άσκησης επαγγέλματος και πιστοποίηση για κάθε προσέγγιση που προτείνεται ή σχεδιάζεται.
Το Stepping Stone Therapy παρέχει πλήρεις υπηρεσίες εργοθεραπευτικής αξιολόγησης σε παιδιά προσχολική και σχολικής ηλικίας τα οποία παρουσιάζουν:
 • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
 • Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας
 • Γραφοκινητική Ανωριμότητα
 • Δυσκολίες Οργάνωσης και Εκτέλεσης Πράξης (executive functioning)
 • Δυσπραξία
 • Δυσκολία στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής
 • ΔΕΠ-Υ
Ο χώρος της εργοθεραπείας είναι ειδικά σχεδιασμένος με εξοπλισμό βάσει των αρχών της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης ενώ εφαρμόζονται πλήθος θεραπευτικών μεθόδων όπως το πρωτόκολλο Willbarger , M.O.R.E. κ.α.
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

 

 
Στο πρόγραμμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης εντάσσονται παιδιά τα οποία είτε φοιτούν στο νηπιαγωγείο είτε έχουν αναστολή φοίτησης στην Α’ δημοτικού (επαναφοίτηση) και τα οποία έχουν διαγνωσμένες δυσκολίες. Το πρόγραμμα έχει στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση των δυσκολιών με απώτερο σκοπό την ομαλότερη ένταξη στην Α’ δημοτικού. Έμφαση δίνεται:
 • Στην ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας/επίγνωσης
 • Στην διαχείρηση χρόνου
 • Στη βελτίωση της οργάνωσης
 • Στην αύξηση της αυτονομίας
 • Στη βελτίωση του χρόνου αυτοαπασχόλησης

Το Πρόγραμμα Μαθησιακής Υποστήριξης απευθύνεται σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό) τα οποία παρουσιάζουν είτε Ειδικές είτε Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Το πρόγραμμα στηρίζει μαθητές οι οποίοι παρουσιάζουν δυσκολίες:
 • Στην ορθογραφία
 • Στην ανάπτυξη ιδεών
 • Στην κατανόηση γραπτού λόγου
 • Στην περιγραφή
 • Στην ανάγνωση
 • Στην απόδοση κειμένου
 
 
 
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

 

 
Στο Stepping Stone χορηγείται η δοκιμασία ανίχνευσης δυσκολιών μάθησης Αθηνά Τεστ σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Η δοκιμασία χορηγείται από πιστοποιημένο θεραπευτή, έχει διάρκεια 90 λεπτά και εφαρμόζονται οι ανάλογες ηλικιακές κλίμακες. Το Αθηνά Τεστ διερευνά ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και ανιχνεύει με ακρίβεια δυσκολίες που υπάρχουν σε διάφορους αναπτυξιακούς τομείς και αφορούν σε κινητικές, γλωσσικές και γνωστικές λειτουργίες.
Το Αθηνά Τεστ χορηγείται:
 • σε παιδιά νηπιαγωγείου τα οποία είτε φοιτούν για πρώτη φορά είτε έχουν πάρει αναστολή φοίτησης (επαναφοίτηση) και έχουν διαγνωσμένες δυσκολίες (αφορά παιδιά με ΔΑΦ, σύνδρομα κλπ.)
 • σε παιδιά νηπιαγωγείου με υποψία δυσκολιών
 • σε παιδιά ενταγμένα στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο τη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕυΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

 

 
Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής συντονίζονται από παιδοψυχολόγο και απευθύνονται σε γονείς που αναζητούν υποστήριξη για να αντεπεξέλθουν σε διάφορα ζητήματα που προκύπτουν με τα παιδιά τους και αφορούν σε δυσκολίες στην καθημερινότητα και συγκεκριμένα:
 • στη διαχείρηση συναισθημάτων (θυμός, ζήλια, επιθετικότητα)
 • στην οριοθέτηση
 • στην επικοινωνια μεταξύ των μελών της οικογένειας
 • στην απώλεια ή στο πένθος
 • στο διαζύγιο
 • στην διαδικτυακή εξάρτηση
 • στην κοινωνική δυσκολία
Υπηρεσίες Συμβουλευτικής λαμβάνουν επίσης και οι γονείς των οποίων τα παιδιά βρίσκονται ήδη σε πρόγραμμα παρέμβασης. Οι συνεδρίες είναι μηνιαίες και αποτελούν μέρος του ολιστικού προγράμματος του παιδιού. Στόχος των συνεδριών είναι η διερεύνηση διαφόρων δυσκολιών στο σπίτι ή/και σε άλλα περιβάλλοντα, η ενημέρωση για την πορεία του θεραπευτικού προγράμματος και ο σχεδιασμός αντιμετώπισης συγκεκριμένων συμπεριφορών.
 
 
 
Στο κέντρο λογοθεραπείας & ειδικών θεραπειών Stepping Stone στην Αθήνα σημασία έχει η ποιότητα των υπηρεσιών μας και εστιάζουμε σε περιστατικά τα οποία παρουσιάζουν:

 • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
 • Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας
 • Διαταραχή/Καθυστέρηση Λόγου
 • Δυσκολία στην κίνηση
 • Διαταραχή Συμπεριφοράς
 • Νοητική Υστέρηση
 • Σύνδρομα