Πρώιμη Παρέμβαση:

 
 

 
Η πρώιμη παρέμβαση είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύνολο των υπηρεσιών παρέμβασης που λαμβάνει ένα παιδί από την πρώιμη βρεφική ως και τη νηπιακή ηλικία.

Οι αλλαγές που συντελούνται στην ανάπτυξη ενός παιδιού κατά την πρώτη πενταετία είναι καθοριστικές για την μελλοντική του εξέλιξη. Στο Stepping Stone αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση με σοβαρότητα και συνέπεια, παρέχοντας τις καλύτερες διαθέσιμες υπηρεσίες και σχεδιάζοντας εξατομικευμένα προγράμματα θεραπευτικής παρέμβασης.

Η 2οετής εμπειρία μας, η συνεχής επιμόρφωση, η στενή σχέση με τους γονείς και η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι μερικοί από τους λόγους που οι γονείς μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια.

Στο Stepping Stone εφαρμόζονται προγράμματα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ατομικές ανάγκες και πάντα σε συμφωνία και συννενόηση με τους γονείς. Οι γονείς είναι σύμμαχοι και αρωγοί στην όλη προσπάθεια και για αυτό στο Stepping Stone δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης συνεδριών στις πρώιμες ηλικίες με στόχο την εκπαίδευση και της μεταφοράς των γνώσεων σε περιβάλλοντα εκτός θεραπευτικού χώρου. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους εμπλεκόμενους (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία) με στόχο τη μέγιστη ανάδειξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενός παιδιού.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση για την κατάκτηση δεξιοτήτων σε τομείς της επικοινωνίας, της κίνησης και της γνωστικής και κοινωνικής εξέλιξης.

Στο τμήμα εντάσσονται παιδιά από 18 μηνών των οποίων οι δυσκολίες είναι γνωστές εκ γενετής ή/και έχουν λάβει διάγνωση και οδηγίες παρέμβασης στην πρώιμη βρεφική ηλικία. Οι τομείς εξειδίκευσής μας αφορούν:

 
 
 
 
 
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
 
 
 
 
 
 
 
 
Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (Specific Language Impairment)
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξελικτική Γλωσσική Διαταραχή (Developmental Language Disorder)
 
 
 
 
 
 
 
 
Νοητική Υστέρηση
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνδρομο Down
 
 
 
 
 
 
 
 
Λεκτική Απραξία (Childhood Apraxia of Speech)