ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Οι κλασσικές θεραπείες αφορούν στους επιστημονικούς τομείς που στόχο έχουν την μέγιστη εξέλιξη των δυνατοτήτων ενός ατόμου στον λόγο, στην ομιλία, στην κίνηση, στην επικοινωνία και στην μάθηση.  Οι τομείς αυτοί χωρίζονται στα εξής τμήματα:

  • ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στο τμήμα της λογοθεραπείας αντιμετωπίζονται περιστατικά τα οποία παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, διαταραχή  λόγου,  διαταραχή στην ομιλία και δυσκολίες στην επικοινωνία είτε ως πρωτογενείς διαταραχές είτε ως σύμπτωμα μιας γενικότερης παθολογίας όπως τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, τα σύνδρομα και την νοητική υστέρηση.  Για την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων, χρησιμοποιούνται σύγχρονα μέσα, όπως το I-pad ή/και tablet και παιδαγωγικό υλικό το οποίο ανανεώνουμε διαρκώς. 

  • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το τμήμα της εργοθεραπείας, ειδικά σχεδιασμένο με  εξοπλισμό βάσει των αρχών της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, παρέχει  υπηρεσίες σε παιδιά τα οποία παρουσιάζουν διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας, γραφοκινητική ανωριμότητα, ψυχοκινητική καθυστέρηση, ΔΕΠ-Υ και δυσκολίες οργάνωσης.  
Η αίθουσα εργοθεραπείας διαθέτει εκπαιδευτικό τοίχο αναρρίχησης, μπάρες τοίχου, κούνιες, τραμπολίνο και πλούσιο ειδικό υλικό.

  • ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Στο τμήμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης εντάσσονται παιδιά σχολικής ηλικίας τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες στο γραπτό λόγο ως αποτέλεσμα Ειδικών ή Γενικών μαθησιακών δυσκολιών.

Υπηρεσίες ειδικής αγωγής παρέχονται και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας τα οποία δέχονται πρώιμη παρέμβαση.