ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Οι κλασσικές θεραπείες αφορούν στους επιστημονικούς τομείς που στόχο έχουν την μέγιστη εξέλιξη των δυνατοτήτων ενός ατόμου.  Οι τομείς αυτοί αφορούν στη:

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Το τμήμα της λογοθεραπείας αντιμετωπίζει περιστατικά τα οποία παρουσιάζουν δυσκολία στο λόγο, στην ομιλία και στην επικοινωνία είτε ως πρωτογενείς διαταραχές είτε ως σύμπτωμα μιας γενικότερης παθολογίας όπως τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, τα σύνδρομα και την νοητική υστέρηση.

Το τμήμα της εργοθεραπείας, ειδικά σχεδιασμένο με εξικειδευμένο εξοπλισμό βάσει των αρχών της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, παρέχει εξιδεικευμένες υπηρεσίες σε παιδιά τα οποία παρουσιάζουν διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας, γραφοκινητική ανωριμότητα και ψυχοκινητική καθυστέρηση. 

Στο τμήμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης εντάσσονται παιδιά σχολικής ηλικίας τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες στο γραπτό λόγο ως αποτέλεσμα Ειδικών ή Γενικών μαθησιακών δυσκολιών.