ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζει ένα παιδί στο εκπαιδευτικό πλαίσιο ποικίλλουν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.  Λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε παιδιού, το κέντρο ειδικών θεραπειών  STEPPING STONE παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εκπαιδευτικά πλαίσια, εφαρμόζοντας εξατομικευμένα προγράμματα σε συνεργασία με τις ειδικότητες του κάθε πλαισίου.

Στο σχολικό χώρο παρέχει μερική παράλληλη στήριξη, εκπαίδευση και εφαρμογή συστημάτων οπτικής υποστήριξης/ενίσχυσης και εναλλακτικής επικοινωνίας.  Συνεργάζεται στενά με εκπαιδευτικούς για παιδιά προσχολικής ηλικίας με δυσκολίες στο λόγο και στην επικοινωνία και υποστηρίζει τη δημιουργία και χρήση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού για την καλύτερη αντιμετώπιση των δυσκολιών.  Ενημερώνει συχνά υπεύθυνους εκπαιδευτικούς για τα θεραπευτικά προγράμματα και επιδιώκει επικοδομητική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους.

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά και οι οικογένειές τους στον οικείο χώρο, το κέντρο ειδικών θεραπειών Stepping Stone παρέχει κατ’ οίκον υπηρεσίες οργάνωσης, οι οποίες αφορούν στην χρήση οπτικού συστήματος, εφαρμογής εναλλακτικών προγραμμάτων, οργάνωση χώρου και χρόνου μελέτης και χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών.