ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Stepping Stone πιστεύουμε πως εκτός από τις “κλασσικές” θεραπείες είναι πρωτίστης σημασίας η έκθεση και σε “εναλλακτικές” προσεγγίσεις και γι’ αυτό υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα YOGA, ART THERAPY, Παιχνιδοθεραπείας και Μουσικοθεραπείας. Σύμφωνα με την τρέχουσα ερευνητική βιβλιογραφία, οι εναλλακτικές θεραπείες έχουν θετικές επιδράσεις ιδιαίτερα σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος συμβάλλοντας θετικά στη γενικότερη εξέλιξή τους.  Στο Stepping Stone υποστηρίζουμε την σύγχρονη τάση, ενσωματώνοντας και εφαρμόζοντας προγράμματα με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση των περιστατικών.

Η συμμετοχή στα εναλλακτικά προγράμματα είναι είτε ατομική είτε ομαδική και συναποφασίζεται από τους γονείς και τους επιστημονικούς συνεργάτες του κέντρου.