Παιγνιοθεραπεία

      “Μπορείς να ανακαλύψεις περισσότερα για έναν άνθρωπο μέσα σε μια ώρα παιχνιδιού από ότι μέσα σε ένα χρόνο συζήτησης”. -Πλάτωνας Το παιχνίδι είναι για τα παιδιά ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν την γνώση τους για τον […]

YOGA & Ειδική Αγωγή

Παιδική yoga

Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της yoga είναι η αυτο – αποδοχή. Καθένας μας είναι διαφορετικός και μοναδικός κι έχει μοναδικές ανάγκες, περιορισμούς και δυνάμεις. Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες χρειάζεται να ανακαλύψουν το δυναμικό τους και η παρακτική […]