Επικοινωνώ….ζωγραφίζοντας!

Πολλοί θεραπευτές θα συμφωνήσουν πως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια της θεραπείας – και ενδεχομένως ένα από τα πιο δύσκολα – είναι να βρίσκει κανείς τρόπους να πετύχει τους στόχους του κάνοντας την θεραπευτική διαδικασία ενδιαφέρουσα στα παιδιά. Πολλές […]