Παιγνιοθεραπεία

      “Μπορείς να ανακαλύψεις περισσότερα για έναν άνθρωπο μέσα σε μια ώρα παιχνιδιού από ότι μέσα σε ένα χρόνο συζήτησης”. -Πλάτωνας Το παιχνίδι είναι για τα παιδιά ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν την γνώση τους για τον […]